Motorhistorikerna som ställer ut gamla fordon varje tisdag från kl 18:00 under högsäsong.